Ouder & Jeugd Steunpunt

Heb je vragen over passend onderwijs of steun nodig in jouw zoektocht naar passend onderwijs?

Ouders en leerlingen kunnen bij het Ouder & Jeugd Steunpunt  terecht als ze vragen hebben over passend onderwijs of steun nodig hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs.

Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt.

Je kunt als ouder maar ook als kind contact opnemen met de consulent van het ouder- en jeugdsteunpunt als jij of jouw kind vragen heeft, je verhaal kwijt wilt of behoefte heeft aan een onafhankelijk advies.

De consulent passend onderwijs werkt voor en vanuit het SWV Passend Onderwijs Maastricht Heuvelland. Hij/zij is een onafhankelijke professional met kennis en ervaring op het gebied van regulier en speciaal onderwijs en kent de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen in het voortgezet onderwijs. Hij/zij denkt mee en verwijst een ouder of kind in de goede richting.

Als je het steunpunt wilt benaderen, kun je een e-mail sturen naar: info-vo@swvzl.nl.

1

Informeren

We informeren je graag in jouw zoektocht naar passend onderwijs. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft hier landelijk een informatie-set voor gemaakt.

2

steunen

We steunen je wanneer dat nodig is. Het Ouder & Jeugd Steunpunt is een veilige plek waar je als ouder of jongere naartoe kunt komen met vragen, klachten en suggesties.

3

signaleren

We signaleren de behoefte van jou en je kind en houden bij welke vragen ouders, jongeren en scholen via het steunpunt stellen. Daarmee brengen we de behoeften van ouders en jongeren in kaart.